Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728885727
0770850736 si 0770853397, luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Regulament MS referitoare la detasari

Înapoi

Anunț privind DETAȘAREA rezidenților

În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE

Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.
Detașările aprobate se transmit la DSP-ul din centrul universitar în care a fost solicitată detașarea.


Regulament de detașări
Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă pe adresa:
Ministerul Sănătății
Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică
sediul din str. Bodești, nr. 1, sector 2, cod 022432, București
program Luni-Joi 10:00 - 16:00, Vineri 10:00 - 13:00
email: crusp@ms.ro

Detasarea medicilor / medicilor dentiști / farmacistilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:
1. În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;
2. probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;
3. situații deosebite familiale sau locative;
4. alte situații excepționale.

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:
a. cerere de detașare adresată Ministerului Sănătății, semnată de rezident, în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:
o denumirea modulului de pregătire
o perioada
o unitatea sanitară, secția, coordonatorul
b. copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;
c. avizul spitalului plătitor cu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată;
d. acordul de plecare al conducerii universității rector sau decan, după caz;
e. acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea aleasă, din centrul universitar în care a fost confirmat;

model cerere detașare plecare


f. acordul de primire al conducerii universității rector sau decan, după caz;
g. acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicita detasarea - pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie.

model cerere detașare primire

Informatii gasiti pe site-ul Ministerului Sanatatii:

http://rezidentiat.ms.ro/rr/afisares/detasare