Examen medic specialist – sesiunea octombrie 2017

Înapoi


Examen medic specialist – sesiunea octombrie 2017

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 18 octombrie-24 noiembrie 2017 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare,

Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 16 septembrie 2017 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

publicatie specialist oct.2017

 

PENTRU SPECIALITATEA ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune în perioada 22 august-01 septembrie 2017, inclusiv, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare:Arad, București, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Galaţi, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara și Tg. Mureș

 Acte necesare

-cererea

-model adeverinta cu stagii in desfasurare

-model recomandare

-programul de inscriere 

 

PENTRU CELELALTE SPECIALITATI

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 04-18 septembrie 2017, inclusiv.

-acte necesare

-cererea

-cerere pentru cei care depun la MS

cerere pentru a II-a specialitate

-cerere pt. UMF-cercetat

-model adeverinta cu stagii in desfasurare

-model recomandare

-programul de inscriere

 

-model recomandare pt. a II a specialitate

-model adeverinta cu stagiu in desfasurare pt. a II a specialitate