Pregatire a 2-a specialitate, Iunie 2019 – dosare complete / incomplete

Înapoi

Prin ordinul M.S. Nr. 1142/19.07.2019 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 20 iunie 2019, după cum urmează:
a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 20 iunie 2019 – dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 20 iunie 2019 – dosare incomplete.


Persoanele prevăzute în Anexa nr.1  si care au optat pentru Centrul Universitar de Pregatire Timisoara se vor prezenta în perioada 01.08.2019-07.08.2019, între orele 11-14, la sediul Directiei de Sanatate Publica Timis  cu sediul in Timisoara Str.Lenau cam.20, în vederea repartizării la stagiul de pregătire.

Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 14 august 2019.

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 09.08.2019 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.

Stagiul de pregătire va începe la data de 01 august 2019 pentru persoanele din Anexa nr. 1, respectiv la data de 15 august 2019 pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care urmează să-și completeze dosarele cu actele lipsă.

Dosare complete

Dosare incomplete