Pregatire a 2-a specialitate, Noiembrie 2019 – dosare complete si incomplete

Înapoi

Pregatire a 2-a specialitate, Noiembrie 2019 – dosare complete / incomplete
 
Prin ordinul M.S. Nr. 1943/24.12.2019 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2019, după cum urmează:
a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea   01 noiembrie 2019– dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea  01 noiembrie 2019– dosare incomplete.
 
Persoanele prevăzute în Anexa nr.1 se vor prezenta în perioada 06.01.2020-10.01.2020, între orele 11-14, la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire.
 
Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 16 ianuarie 2020.
 
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 10.01.2020 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.
 
Stagiul de pregătire va începe la data de 01 ianuarie 2020  pentru persoanele din Anexa nr. 1, respectiv la data de 15 ianuarie 2020  pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care urmează să-și completeze dosarele cu actele lipsă.
Tabel_web_complet


Tabel_web_incomplet