Pregatire a 2-a specialitate, sesiunea Noiembrie 2017 – dosare complete / incomplete

Înapoi

Prin ordinul M.S. Nr. 1493/22.12.2017 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2017, după cum urmează:
a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2017 – dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2017 – dosare incomplete.
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 1 se vor prezenta în perioada 03 ianuarie – 09 ianuarie 2018, între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, cu excepția persoanelor care au optat Centrului Universitar București care se vor prezenta la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică din Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti în vederea repartizării la stagiul de pregătire. Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 12 ianuarie 2018.
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, în decurs de 14 zile calendaristice, până la data de 11 ianuarie 2018 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.
Stagiul de pregătire începe la data de 01 ianuarie 2018 pentru persoanele din Anexa 1, respectiv la data de 15 ianuarie 2018 pentru persoanele prevăzute în Anexa 2, care completeză dosarele cu actele lipsă.
 

27 decembrie 2017