CONCURS OCUPARE POST VACANT DE CONSILIER JURIDIC

Înapoi

CONCURS OCUPARE POST VACANT DE CONSILIER JURIDIC

 

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din aparatul propriu al Directiei de Sanatate Publica Timis, astfel:

 

ANUNTUL COMPLET

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

 

formular de inscriere

declaratie pe propria raspundere conf. art.54 din Legea 188/1999,r2

declaratie pe propria raspundere conf. OUG 24/2008

adeverinta-format standard

 

 

REZULTAT SELECTARE DOSARE

LISTA

REZULTAT PROBA SCRISA

LISTA

 

REZULTAT PROBA INTERVIU

LISTA