ANGAJARE FARA CONCURS PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUTIE PE PERIOADA DETERMINATA LA DSP TIMIS

27.08.2021

 Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,


Direcția de Sănătate Publică a județului Timiş
organizează ocuparea fără concurs a 1(unu) post contractual de execuţie vacant, pe perioadă determinată după cum urmează:


 La Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile, cu atribuții și în punctele de trecere a frontierei:
- 1(un) post vacant de asistent medical generalist cu studii PL
Contractul de muncă încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de data de 11 octombrie 2021.

 

ANUNTUL COMPLET

REZULTATUL SELECTIEI

Înapoi