Regulament de detasari 2014

Înapoi

Pentru medicii rezidenți anul I (care încep pregătirea în rezidențiat la 01.01.2014)
Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă începând cu 06.01.2014 la:
Ministerul Sănătății
Direcția Generală Resurse Umane și Certificare
sediul din str. G.Vraca, nr. 9, sector 1, București.
Detasarea medicilor, farmacistilor si dentistilor confirmati rezidenti se poate aproba pe o perioada de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

Regulament de detasari 2014