Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728885727
0770850736 si 0770853397, luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2014

Înapoi

REPARTITIA IN PRIM STAGIU
A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I
CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2014

Medicii/medicii dentist/farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea noiembrie 2013, care au ales centrul universitar de pregatire Timisoara, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis, str. N. Lenau nr. 10, parter, camera 20 in zilele de 16 şi 17 decembrie 2013 incepand cu orele 9,00 pentru repartitia in prim stagiu de pregatire.

LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU URMATOARELE DOCUMENTE:
 Pentru rezidentii pe LOC -adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata .
 Pentru rezidentii pe POST- adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata nedeterminata precum si faptul ca au semnat si actul aditional la contractual individual de munca conform Ordonantei Guvernului nr.18/2009 cu modificari si completari ulterioare.
 Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie dupa cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail
 Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Programul de desfasurare a repartitiei pe zile, ore si specialitati
Numarul de rezidenti pe clinici in Centrul Universitar Timisoara