DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat care incep pregatirea la 01.02.2020

Înapoi

REPARTIȚIA PE CLINICI SI COORDONATORI DE REZIDENTIAT A REZIDENTILOR CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.02.2020   (Centrul Universitar Timișoara)
 
Medicii/ medicii dentisti/ farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea  8 decembrie 2019, care au ales centrul universitar de pregatire Timisoara, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis, str. Lenau nr.10, parter, camera 20 in zilele de 28, 29, 30 si 31 ianuarie 2020 incepand cu orele 10,00 pentru repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat conform programării pe zile, ore și specialități.


•    locul de prezentare la repartiție: Timișoara,  str. Lenau Nr.10 camera 20 


•       programarea pe zile, ore și specialități  rezidenții sunt rugați să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația, având în vedere că nu există locuri special amenajate pentru așteptare.


•       denumirea și perioada desfășurării primului stagiu pentru fiecare specialitate,


•    lista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alese, pentru fiecare specialitate în parte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs.


•       lista cabinetelor medicale individuale din Timisoara pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE 


-ATENTIE! Rezidenții de MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta la repartiție și acceptul de primire al medicului primar, de la unul din cabinetele medicale individuale din listă, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze pregătirea contrasemnat de către coordonatorul de rezidențiat.DOCUMENTE NECESARE LA REPARTIȚIE

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Timișoara, se face obligatoriu cu: 
•    act de identitate (CI/pasaport) în termen de valabilitate pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta la repartiție, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu procură notarială și act de identitate (CI/pasaport) pentru împuternicit, si copie carte identitate a rezidentului pe care se va consemna adresa de e-mail,  numarul de telefon si specialitatea. Procura notarială  și copia act identitate al împuternicitului va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
•     pentru rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitate angajatoare din care să reiasă ca a incheiat contract individual de muncă pe durată determinată 
•    pentru rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi au incheiat şi actul aditional la contractul individual de munca conform OG nr.18/2009 cu modificări şi completări ulterioare.
•    rezidenții în specialitatea MEDICINA DE FAMILIE vor prezenta si  acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze pregătirea contrasemnat de către coordonatorul de rezidențiat.
    Repartitia se va desfasura conform urmatorului program (rezidenții sunt rugați să respecte programarea).


 Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca la repartiție să prezinte și următoarele documente:
- angajamentul de plată  
-copie carte identitate in termen de valabilitate
-copie certificat medic specialist din prima specialitate dupa caz.
         •  angajament de plată      pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate 
Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.
 
•    Angajamentele de plata vor fi transmise in original la Ministerul Sănătății –Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică  centralizat de către Directia de Sănătate Publică a Județului Timiș.
 Rezidentii care au sustinut un nou concurs de rezidentiat si au ales loc/post au obligația ca la repartiție să opteze în scris pentru una din specialități ( deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități ) și să prezinte  și la Direcția de  Sănătate Publică a Județului Timiș și următoarele documente :


-cerere de ieșire din incompatibilitate
-copie carte identitate in termen de valabilitate
-acolo unde e cazul va prezenta si copie decizie încetare contract individual de muncă sau copie cerere incetare contract individual de muncă care să aibă și numărul de inregistrare de la spitalul platitor actual (cei care renunță la specialitatea avuta).


Cererile de iesire din incompatibilitate vor fi transmise în original centralizat la Ministerul Sanatatii –Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică de către Directia de Sanatate Publica Timis
 
•  cerere incompatibilitate      Cerere pentru ieșire din starea de incompatibilite a rezidenților aflați în pregătire, care au ales o nouă specialitate, deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități; prin cerere se optează pentru pregătirea în una dintre specialități și se renunță la pregătirea în cealaltă specialitate.
 
Documente pe care le vor primi rezidenții
 Medicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese si o adeverinta: 
•    adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat si copie la spitalul platitor
•    adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
•    adresa către unitatea angajatoare
•    adeverința de confirmare ca rezident

 Curriculum de pregătire în specialitate : http://www.rezidentiat.ms.ro/curricule/_curricule.html